Μετεωρολογικός σταθμός Αράχωβας ΕΑΑ

Το Φεβρουάριο του 2008, κατόπιν ιδέας από το Γιώργο Οικονόμου και σε συνεργασία με το Δήμο Αράχωβας, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), τοποθέτησε το μετεωρολογικό σταθμό Αράχωβας στο βόρειο τμήμα της Αράχωβας ( υψόμετρο 1069 μ), σε κατάλληλα επιλεγμένο χώρο του Δήμου μας που πληροί όλες τις προδιαγραφές τοποθέτησης μετεωρολογικού σταθμού. Τα δεδομένα του σταθμού λαμβάνονται αυτόματα και μεταφέρονται στη βάση δεδομένων του ΕΑΑ, όπου είναι διαθέσιμα, μέσω του διαδικτύου στο ευρύ κοινό. Ο σταθμός είναι τύπου Davis με κλωβό που αερίζεται μηχανικά ενώ τα δεδομένα μεταφέρονται ενσύρματα στην κονσόλα του σταθμού που ευρίσκεται στο μικρό κτίριο του Δήμου μας.

O μετεωρολογικός σταθμός Αράχωβας στα 1069μ στο βόρειο τμήμα της πόλης.

Φεβρουάριος 2008, στην τοποθέτηση του μετεωρολογικού σταθμού Αράχωβας, από αριστερά Γιώργος Οικονόμου, ιδιοκτήτης Arahovameteo.gr, κ. Κώστας Λαγουβάρδος, δντής Ερευνών Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, και ο τεχνικός του ΕΑΑ κ. Σπύρος.