Ο Παρνασσός στο όριο των δύο καιρών

Η γεωγραφική θέση του Παρνασσού περικλείει δύο θάλασσες, στα δυτικά τον Κορινθιακό κόλπο και στα βόρεια το Μαλιακό κόλπο.

Ως εκ τούτου επηρεάζεται από δύο καιρούς με αποτέλεσμα να δέχεται πολλές βροχές και χιονοπτώσεις στη διάρκεια του χρόνου.

Από τον Κορινθιακό κόλπο διέρχονται συνήθως τα χαμηλά διαμέσου της Μεσογείου ή αυτά που σχηματίζονται στο Ιόνιο ή στην Αδριατική θάλασσα με αποτέλεσμα να εμπλουτίζονται με υγρασία και κινούμενα προς ανατολικά, εφόσον επηρεάζουν τον Παρνασσό, να δίνουν αρκετό υετό (εφόσον συντρέχουν κι άλλοι παράγοντες: ανεμολογικό πεδίο, στροβιλισμός κλπ). Συνήθως συνδυάζονται με ανέμους νότιου τομέα και ευνοείται σημαντικά το χιονοδρομικό κέντρο στα Κελάρια και ο Γεροντόβραχος.

Υπάρχουν και περιπτώσεις που τα χαμηλά ερχόμενα από τα δυτικά (Ιόνιο)συνδυάζονται με ψυχρές εισβολές (καιρός σύγκλισης).

Μέσω του Μαλιακού κόλπου – θάλασσας Αιγαίου επηρεάζεται ο Παρνασσός συνήθως από τα χαμηλά που σχηματίζονται ως αποτέλεσμα συνήθως των ψυχρών εισβολών που καταλήγουν στο Αιγαίο. Το ρεύμα είναι Β-ΒΑ και επηρεάζονται οι προσήνεμες σε αυτό πλαγιές του ορεινού όγκου και δη το χιονοδρομικό κέντρο της Φτερόλακας, έναντι των Κελαριών.