Η επίδραση του Κορινθιακού κόλπου στην κατανομή των βροχοπτώσεων από τα δυτικά χαμηλά

Στον παρακάτω χάρτη παρατηρούμε με τη μαύρη διαγώνια γραμμή την οροσειρά της Πίνδου που διασχίζει τα ηπειρωτικά με κατεύθυνση Β-ΒΔ προς Ν-ΝΑ και διακόπτεται στο ύψος του Κορινθιακού κόλπου.

Η διακοπή της οροσειράς, λόγω της θάλασσας του Κορινθιακού, έχει ως συνέπεια οι υδρατμοί που φέρουν οι βροχοφόροι άνεμοι (από τα δυτικά) να μη συμπυκνώνονται με αποτέλεσμα τη μη υγροποίησή τους, καθόσον κινούνται χωρίς ορογραφικά εμπόδια.

Επομένως τα ύψη βροχής είναι μικρά, κατά μήκος του Κορινθιακού και στα παράλια που σχηματίζονται εκατέρωθεν αυτού, με ισχυρή κάμψη των χαρτών υετού στα δυτικότερα τμήματα του Κορινθιακού.

(Ως γνωστό, μέσω των ορέων, ο αέρας εξαναγκάζεται να υπερπηδήσει τις οροσειρές που παρεμβάλλονται στη διαδρομή του. Η διαδικασία αυτή οδηγεί στη διαστολή και στην ψύξη του αέρα, καθώς αυτός ανυψώνεται, με αποτέλεσμα τη συμπύκνωση των υδρατμών του, σε ορισμένο ύψος επάνω από το έδαφος, όπου ο ανυψούμενος όγκος αέρα καθίσταται κορεσμένος σε υδρατμούς).

Ο Παρνασσός ευνοείται από τα συστήματα που κινούνται με φορά ΝΔ και περνούν ανεμπόδιστα μέσω του Κορινθιακού κόλπου χωρίς να συναντούν το εμπόδιο του όρους Γκιώνας που αποκόπτει πολλές φορές σημαντικό τμήμα του υετού.

Η ΝΔ κυκλοφορία είναι η επικρατούσα καιρική κατάσταση στα Κελάρια που ευνοεί σε χιονόπτωση τον Παρνασσό, αν συντρέχουν και ορισμένες προϋποθέσεις που θα αναλυθούν άλλη φορά. Πολλές φορές όμως δημιουργεί και προβλήματα στη λειτουργία του χιονοδρομικού λόγω των ισχυρών ανέμων.

Δια μέσου του Κορινθιακού κόλπου, τα νέφη κινούνται ανεμπόδιστα, με αποτέλεσμα τη μη συμπύκνωση των υδρατμών τους και άρα τη μείωση του υετού.